AVTechNO! | Discography [flac]site:: avtechno.net
youtube: youtube.com/c/AVTechNO
2010.12.31 - AVTechNO↑ (C79) {AVT-0001}
01. AVTechNO! — Darkness 6 // 5:22
02. AVTechNO! — 9 // 3:56
03. AVTechNO! — +(Plus) // 3:07
04. AVTechNO! — -(Minus) // 3:38
05. AVTechNO! — FREE // 4:33
06. AVTechNO! — kimi no / SAKURA // 4:00
07. AVTechNO! — ・・・ソバニ // 5:14
08. millstones — ZOU+ millstones…Remix // 5:53
09. 八王子P — desire 8#Prince…Remix // 5:36
10. すけっちP — boku-boku SuketchP…Remix // 4:25
11. Dog tails — NEL Dog tails…Remix // 7:05
12. AVTechNO! — believe // 4:21
13. AVTechNO! — Unknow Song // 3:03
2011.08.24 - AS {AVT-0002}
01. AVTechNO! — INTRO // 1:57
02. AVTechNO! — WITHOUT // 1:23
03. AVTechNO! — CONSCIENCE // 3:27
04. AVTechNO! — CRYONICS // 3:23
05. AVTechNO! — MORPHINE // 6:30
06. AVTechNO! — BIOREMEDIATION // 4:53
07. AVTechNO! — LUST DOLL // 3:59
08. AVTechNO! — BELIEVE (Dog tails Disbelived Remix) // 4:41
09. AVTechNO! — 1/1 ~LIFE BETWEEN LIFE~ // 5:07
10. AVTechNO! — RAISON D'ETRE // 4:13
11. AVTechNO! — RE;LAX // 15:10
12. AVTechNO! — ROOM // 7:42
2011.11.19 - 初音ミク TEAR (VOM@S18) {AVT-0003}
01. AVTechNO! — (っ*’ω’*c) // 4:57
02. AVTechNO! — — — — // 5:28
03. AVTechNO! — ブラックインザ // 3:44
04. AVTechNO! — Blue Green IIXII // 5:45
05. AVTechNO! — Black in the… (inst ver.) // 7:13
06. AVTechNO! — TEAR // 4:57
2012.07.19 - IVVVI (VOM@S21) {AVT-0004}
01. Dog tails — TEAR (Dog tails tearless Remix) // 6:17
02. AVTechNO! — DISSONANCE // 4:45
03. AVTechNO! — ENCRYPTION/D_ (Remastering +1) // 4:14
04. AVTechNO! — Limiter // 5:31
05. AVTechNO! — COMPRESSOR // 5:11
06. AVTechNO! — CRYONICS_ (Remastering +1) // 5:02
07. AVTechNO! — アDVAnCEテCHノ // 4:53
08. AVTechNO! — 1N5T×ENCRYPTION/D // 6:35
09. AVTechNO! — LUST DOLL_ (Remastering +1) // 3:50
10. AVTechNO! — NEXT // 4:02
11. AVTechNO! — 1N5T // 6:14
12. AVTechNO! — 1N5T2 // 3:40
13. AVTechNO! — 時 // 3:35
14. AVTechNO! — GRANDIOSO // 10:10
2012.12.31 - Your (C83) {AVT-0005}
01. AVTechNO! — Closed // 3:26
02. AVTechNO! — Lost eight seconds // 3:55
03. AVTechNO! — LASTEAR // 4:36
04. AVTechNO! — LIECIA // 3:50
05. AVTechNO! — IAIA // 3:00
06. Dog tails — Advance Tech No -Disadvanced Remix- // 6:14
07. AVTechNO! — MYSLEE (piano full version) // 7:24
08. AVTechNO! — LT (sound test) // 1:39
2013.07.17 - ニカソピテキ (VOM@S25) {AVT-0006}
Disc 1
01. AVTechNO! — ショッピング // 4:39
02. AVTechNO! — ニカソピテキ // 3:55
03. AVTechNO! — 僕たちは // 3:50
04. AVTechNO! — Sera/f // 4:28
05. AVTechNO! — ニカソピテキ (Instrumental) // 3:56
2013.11.13 - AVTechNO! Collection Thank you pack! {AVT-1001}
01. AVTechNO! — DYE // 3:50
02. AVTechNO! — Boku-Boku D'n'T // 4:29
03. AVTechNO! — 6 // 3:59
04. AVTechNO! — free LENmix // 3:34
05. AVTechNO! — SOU // 5:17
06. AVTechNO! — ZOU+ // 5:48
07. AVTechNO! — 8秒 // 4:09
08. AVTechNO! — アDVAnCEテCHノ // 4:50
09. AVTechNO! — Closed // 3:28
10. AVTechNO! — Project file KVLR // 5:33
11. AVTechNO! — Key/Word // 3:02
12. AVTechNO! — NEL // 5:14
13. AVTechNO! — believe // 4:24
14. AVTechNO! — Arpeggio -Rebuild- // 4:10
15. AVTechNO! — Bioremediation // 5:15
16. AVTechNO! — Arpeggio -Rebuild- (Instrumental) // 4:10
17. AVTechNO! — 君の笑顔を -AdvanceMix- // 4:13
Disc 2
01. AVTechNO! — 冬のさくら。 // 3:42
02. AVTechNO! — I Love Loop / 単調 // 6:31
03. AVTechNO! — はるあめ。 // 4:13
04. AVTechNO! — DYE/SAKURA // 4:42
05. AVTechNO! — キミノソバニ // 3:42
06. AVTechNO! — ニカソピテキ // 3:56
07. AVTechNO! — Blue Green IIXII // 5:45
08. AVTechNO! — できること // 3:10
09. AVTechNO! — (っ´ω`c) // 4:41
10. AVTechNO! — NEXT // 4:03
11. AVTechNO! — E-iRO // 5:44
12. AVTechNO! — Plus/Space // 4:42
13. AVTechNO! — ROOM // 7:55
14. AVTechNO! — 冬のサクラ。Original // 4:19
15. AVTechNO! — 君の笑顔を -AdvanceMix- // 4:13
2014.09.10 - レメアリネス {AVT-0007}
01. AVTechNO! — レメスタンス // 3:48
02. AVTechNO! — エフ // 4:49
03. AVTechNO! — ディストピル // 5:16
04. AVTechNO! — メアリネス // 7:15
05. AVTechNO! — シェラ・ソンユ // 5:51
06. AVTechNO! — プラシリス // 7:15
07. Dog tails — Remesiance (Dog tails Stanced Remix) // 3:32
08. Dog tails — Distvill (Dog tails Villam Remix) // 5:16
09. AVTechNO! — 0STXNULSOHEOTHTSOHNUL0 // 5:10
2015.01.17 -17K -Disorder {AVT-0008}
01. AVTechNO! — 17K // 5:06
02. AVTechNO! — 06E // 5:41
03. AVTechNO! — XX9 // 6:36
04. AVTechNO! — 17K virtual sound // 5:57
05. AVTechNO! — 7S // 2:24
06. AVTechNO! — 06E (Instrumental) // 6:33
2015.08.16 - LESS (C88) {AVT-0009}
01. AVTechNO! — ater // 2:05
02. AVTechNO! — sister/sister // 4:16
03. AVTechNO! — flat // 4:06
04. AVTechNO! — ReA // 7:38
05. AVTechNO! — humain // 3:27
06. AVTechNO! — sister // 3:40
07. AVTechNO! — on shore // 7:14
08. AVTechNO! — music // 5:04
09. AVTechNO! — charmeee // 4:39
10. AVTechNO! — XX.dark lion // 3:52
2016.01.01 - PULSE {AVT-0C89}
01. AVTechNO! — Artery // 5:46
02. AVTechNO! — Vein // 5:49
03. AVTechNO! — Pulse // 5:52
04. AVTechNO! — Artery (Instrumental) // 5:46
05. AVTechNO! — Vein (Instrumental) // 5:48
2016.08.14 - INCOHERENT (C90) {AVT-0010}
2016.12.31 - Red Beryl Mafia (C91) {AVT-0011}
01. AVTechNO! — MEDIUS LOCUS ~EXORDIUM // 4:45
02. AVTechNO! — INTELLIGENCE 16569 // 3:38
03. AVTechNO! — QLONE // 3:39
04. AVTechNO! — NEL (Trance) // 4:54
05. AVTechNO! — INCOHERENT // 5:35
06. AVTechNO! — APPREGIO (EDM) // 3:53
07. AVTechNO! — HEART // 5:56
08. AVTechNO! — We // 3:46
09. AVTechNO! — EXORDIUM ~MIKULARUS CHORUS // 19:56
10. AVTechNO! — 9460730472580800 // 4:40
11. AVTechNO! — LEER MINX SIVA // 3:08
12. AVTechNO! — ARTERY⚲CRYONICS // 4:36
2017.08.08 - iv (C92) {AVT-0012}
01. AVTechNO! — Red Beryl Mafia // 4:28
02. AVTechNO! — Chili Sauce Cat // 4:48
03. AVTechNO! — E'n'D // 3:53
04. AVTechNO! — End Mafia -Another- // 5:02
05. AVTechNO! — Red Beryl Mafia (Instrumental) // 4:29
2018.08.10 - ABSTRACT (C94) {AVT-0013}
2018.12.30 - 2038 (C95) {AVT-0014}
01. AVTechNO! — iv // 5:37
02. AVTechNO! — iv.cascade // 6:57
03. AVTechNO! — iv.ЯRemix_tia.d.mon // 4:46
04. AVTechNO! — iv (Instrumental) // 5:37
05. AVTechNO! — iv.cascade (Instrumental) // 6:56

Aura Qualic | Discography [flac]bandcamp: auraqualic.bandcamp.com
soundcloud: soundcloud.com/auraqualic
2009.12.30 - THE VERY BEST OF DJ A.Q. REMIXES {MSTBL022}
01. Aura Qualic — Intro // 1:22
02. Aura Qualic — Motto☆派手にね!(dj A.Q. SmashCore Remix) // 5:06
03. Aura Qualic — Makino Yui Feat. Aura — Euforia [Angelic J-Trance Remix] // 6:07
04. Aura Qualic — The Story You Don't Know (DJ A.Q. ALMIGHTY REMIX) // 7:45
05. Aura Qualic — CaramellDansen (The FL-Chan Handsup Remix) // 4:40
06. Aura Qualic — もってけ俺の嫁!!!(Almighty Trance Remix) // 6:00
07. Aura Qualic — ドント・セイ・暗いぜ (DJ A.Q. SMASHCORE REMIX) // 5:34
08. Aura Qualic — ビンカンソーセージハードコア。 // 0:41
09. Aura Qualic — 白石みのるのバカコアリミックス // 5:46
10. Aura Qualic — AQUARION (DJ MARCUZ VS DJ A.Q. HANDSUP REMIX) // 4:40
11. Aura Qualic — 2 My Heart (Extended 10yen R-ape H Remix) // 5:47
12. Aura Qualic — What I can do (Smashcore Remix) // 8:33
13. Aura Qualic — Cicada (DJ.A.Q Trance Remix) // 5:33
14. Aura Qualic — Dear you (DJ A.Q. Remix) // 4:46
15. Aura Qualic — One more time, One more chance (DJ A.Q. ELEKTORO REMIX) // 3:44
2011.03.10 - Sound At Nocturne
01. Aura Qualic — A Peak of Time (Original Mix) // 7:31
02. Aura Qualic — Dream Fragments (Original Mix) // 4:51
03. Aura Qualic — Midnight Breeze (Original Mix) // 9:17
04. Aura Qualic — Something Special (Radio Edit) // 4:47
2017.12.29 - ELATE (C93)
Disc 1
01. Aura Qualic — Dream of You // 8:11
02. Aura Qualic — One Way (Original Mix) // 8:37
03. Aura Qualic — New Born // 4:42
04. Aura Qualic — I am (NOT) Real // 5:36
05. Aura Qualic — PAGASA 2.0 // 7:39
06. Aura Qualic — Proximity (Original Mix) // 8:40
07. Aura Qualic — Wish to Stars // 5:21
08. Aura Qualic — Sweet Cat Dreaming // 5:33
09. Aura Qualic — City Night Lights // 7:23
10. Aura Qualic — Feel The Summer // 5:30
11. Aura Qualic — DATA 2.0 // 6:33
12. Aura Qualic — Voice To Remember (Original Mix) // 6:38
13. Aura Qualic — Unlimited Skies 2.0 // 4:21
14. Aura Qualic — Time of my Life (Original Mix) // 7:53
15. Aura Qualic — 忘れないで、手紙 // 4:58
16. Aura Qualic — 恋のメロディ // 4:27
Disc 2
01. Aura Qualic — Feel The Summer (Aura Qualic Magic Hour Mix) // 6:43
02. Aura Qualic — 恋のメロディ (12“ waste version) // 6:43
03. Aura Qualic — Sweet Cat Dreaming (Evening Extended Version) // 14:47
04. Aura Qualic — Dream of You (Original Instrumental Mix) // 8:11
05. Aura Qualic — One Way (Radio Edit Instrumental) // 5:42
06. Aura Qualic — New Born (Instrumental) // 4:42
07. Aura Qualic — I am (NOT) Real (Instrumental) // 5:36
08. Aura Qualic — PAGASA 2.0 (Instrumental Mix) // 7:39
09. Aura Qualic — Proximity (Radio Edit Instrumental) // 5:53
10. Aura Qualic — Wish to Stars (Instrumental) // 5:21
11. Aura Qualic — Sweet Cat Dreaming (Instrumental) // 5:33
12. Aura Qualic — City Night Lights (Original Instrumental Mix) // 7:23
13. Aura Qualic — Feel The Summer (Instrumental) // 5:32
14. Aura Qualic — DATA 2.0 (Original Instrumental Mix) // 6:33
15. Aura Qualic — Unlimited Skies 2.0 (Instrumental) // 4:21
Disc 3
01. Aura Qualic — Time of my Life (Original Instrumental Mix) // 7:53
02. Aura Qualic — 忘れないで、手紙 (Instrumental) // 4:58
03. Aura Qualic — 恋のメロディ (Instrumental) // 4:27
04. Aura Qualic — City Night Lights (Radio Edit) // 3:55
05. Aura Qualic — DATA (Original Extended Version) // 8:12
06. Aura Qualic — DATA 2.0 (Club Mix) // 6:33
07. Aura Qualic — I am (NOT) Real (Youtube Version) // 4:27
08. Aura Qualic — One Way (Happy Sky Ver.) // 4:06
09. Aura Qualic — One Way (Radio Edit) // 5:42
10. Aura Qualic — PAGASA (Original Mix) // 7:20
11. Aura Qualic — Proximity (Radio Edit) // 5:53
12. Aura Qualic — Time of my Life (Emotional Mix) // 6:10
13. Aura Qualic — Time of my Life (Glazed Mix) // 6:10
14. Aura Qualic — Time of my Life (Grand Direct Version) // 4:20
15. Aura Qualic — Unlimited Skies (Original Instrumental Version) // 6:23
16. Aura Qualic — Unlimited Skies (Original Version) // 6:23
2018.03.18 - THE WONDERER
01. Aura Qualic — A Good Warm Day // 3:35
02. Aura Qualic — Touch The Light (ft. Laurie Webb) // 4:02
03. Aura Qualic — Aurora Skies (2016 Remastered Version) // 5:48
04. Aura Qualic — Sunset of Y'sdeni (Original Mix) // 8:46
05. Aura Qualic — Night Life in Tokyo // 3:42
06. Aura Qualic — Cyber Lovers // 3:27
07. Aura Qualic — 可愛いからしょうがない (ft. Hatsune Miku) // 3:27
08. Aura Qualic — Morning Sun (Original Mix) // 7:43
09. Aura Qualic — Misty (Original Mix) // 7:44
10. Aura Qualic — Aufregung (ft. Hatsune Miku) // 3:05
11. Aura Qualic — Moonlight, Stars in Heaven (2018 MIX) // 7:20
12. Aura Qualic — Líf skógsins // 3:13
2019.10.15 - LILT
01. Aura Qualic — Summer Memories // 3:34
02. Aura Qualic — Colorful life // 3:58
03. Aura Qualic — Road '89 (Aura Qualic x Time Mcfly) // 4:12
04. Aura Qualic — Vivid Changes (Aura Qualic x Time Mcfly) // 4:20
05. Aura Qualic — the Real deal // 4:28
06. Aura Qualic — New Born (DJ A.Q. Almighty Mix) // 4:51
07. Aura Qualic — Aqua Marines (Original Mix) // 9:00
08. Aura Qualic — Bastian's Happy Flight (A.Q.'s Synthwave Mix) // 2:13
09. Aura Qualic — Ethereal (Original Mix) // 8:06
10. Aura Qualic — 別れの夜 -Night of Farewell- (Original Mix) // 7:17
11. Aura Qualic — Summer Memories (instrumental) // 3:34
AVSS
2006.12.31 - Privilege of Intersect Fractional (C71) {@NERD-02}
01. MUZIK SERVANT — SkyBlueGem // 5:56
02. Aura Qualic — Cicada (A.Q Trance Remix) // 5:33
03. Aura Qualic — Red Fraction (Cut Master Revid Remix) // 3:36
04. なま獣 — Hoover が鳴く頃に // 5:46
05. Humanoid — Mison Mix // 2:56
06. RainySoundTune — You A Laughter // 6:27
07. なま獣 — ユーフォリア -DiGiLoG MIX- // 6:39
08. FlowerLounge__ — ComputerGramma-Rmstr // 3:58
09. AVSS — [unknown] // 7:32
2006.12.31 - Trance Destination (C71) {OAU-01}
01. Aura Qualic — S.O.L.A-Destination 01 // 6:08
02. Aura Qualic — Anything but the X-girl // 5:53
03. Aura Qualic — Bark at the Sun! The Trance // 2:56
04. Aura Qualic — fly with me // 4:22
05. Aura Qualic — Lift Me up ~匠~ // 4:49
06. Aura Qualic — Aurora Skies -Rebirth- // 7:05
07. Aura Qualic — Virtual Reality -Simple Heart- // 5:18
08. Aura Qualic — Gemini (Happy☆TrancE) // 4:16
09. Aura Qualic — Energy L1 // 4:24
10. Aura Qualic — Ultra Bleach // 3:05
11. Aura Qualic — 萌えらっYO // 5:48
12. Aura Qualic — Star☆Light // 7:36
13. Aura Qualic — ザ・ハッピーエンディングだよ~ぅ☆ // 3:35
14. Aura Qualic — Awful Days // 3:01
2008.12.29 - Still in the BLUE (C75) {OAU-05}
01. Aura Qualic — Live the Race // 8:30
02. Aura Qualic — Your Angel (Extended Club Version) // 4:47
03. Aura Qualic — Moonlight ,stars in heaven (2008 Edit Mix) // 7:32
04. Aura Qualic — Spreading Extra Ordinary // 3:49
05. Aura Qualic — Close my Eyes (dj a.q. in the mix) // 3:22
06. Aura Qualic — Tears from Heaven (Mikaella Mix) // 3:51
07. Aura Qualic — Hi-Ka-Ri // 4:52
08. Aura Qualic — Ultra.Violet // 4:14
09. Aura Qualic — Missing Memories // 4:07
10. Aura Qualic — Solariums // 5:10
11. Aura Qualic — Eden of Cyberia // 10:44
12. Aura Qualic — The 2nd Life // 5:52
13. Aura Qualic feat. Iza — Wanting You (Japan Extended Edit) // 6:27
14. Aura Qualic — Wanting you (Balled Version) // 4:40

As Like Music | Label Pack [flac]site: blog.livedoor.jp/aslike
booth: aslikemusic.booth.pm
soundcloud: soundcloud.com/aslikemusic
2014.04.27 - As Like Music pres. VOCALOID CD (M3-33)
01. Emazik — TRICK~とりっく~ // 9:00
02. Shintaro & Emazik — あいあむひあ (Emazik proto 2014 Remix) // 6:44
03. Emazik — 忘れな草 // 10:10
04. Emazik — Awakeness (Original B Mix) // 8:38
05. Emazik — 風鈴 ~Love is You~ (Trance Mix) // 7:11
06. Emazik — Sleeping Miku // 5:12
2014.11.15 - Another One (VOM@S30)
01. Emazik — Trick Star (EMZ Mashup) // 9:17
02. Emazik — Awakeness (Shintaro Remix) // 4:10
03. Emazik — 風鈴 ~Love is You~ (Mari Remix) // 4:39
04. Emazik — むかえにゆくよ (RDH Remix) // 8:24
05. Emazik — Forget me not ~忘れな草~ (7th Colour's Deep Remix) // 9:37
06. Emazik — In the rain (I'm here) (7th Colour's Deep Remix) // 6:16
07. Emazik — 風鈴 ~Love is You~ (shintaro Remix) // 8:05
08. Shintaro and hibari pres. Emazik — あいあむひあ (Original Punch Mix) // 6:44
09. Emazik — むかえにゆくよ (Simakaze Mix) // 8:04
2016.04.29 - Another World (VOM@S34)
01. Emazik — らぶれす (Lightspop Remix) // 4:05
02. Emazik — パラレルサーキット (7CD Remix) // 7:42
03. Emazik — スカーレットマスカレード (Osanzi Remix) // 4:59
04. Emazik — シンクロニシティ (tekalu Remix) // 7:43
05. Emazik — Arcane (7th Colour’s Deep Remix) // 7:37
06. Emazik — スカーレットマスカレード (7th Colour’s Deep Mix) // 7:15
07. Emazik — Reality (Clean Tears Remix) // 8:11
08. Emazik — シンクロニシティ (Midnight Mix) // 7:33
09. Emazik — らぶれす (7th Colour’s Deep Remix) // 7:39
2016.10.30 - Encounter II isochronous (M3-38)
01. Nieve — Isochronous — prelude — // 7:42
02. Spawn — Weekend Lover // 5:59
03. Emazik — Azalea (Inatok Remix) // 8:51
04. Shintaro — Nameless // 3:37
05. Emazik — Behind the scenes // 9:54
06. Shintaro — Nameless (Emazik Remix) // 3:33
2016.12.31 - snowflakes (C91)
01. STNK — Polar Bear // 7:14
02. Conures — soft groove // 5:56
03. Alinut — Hepatica // 7:15
04. Keisuke Kimura — Yukibare // 7:07
05. Nieve — Orange Shadow // 7:05
06. Osanzi — Winter Story // 6:15
07. Emazik — a chilly breeze // 7:13
08. Spawn — Purify // 6:58
09. Siqlo — Myxa // 7:56
10. Fuyuki — Whiteout // 7:21
11. Shintaro — Sekka // 7:33
2017.04.29 - Reflection (M3-39)
01. Emazik — Reflection // 7:10
02. Emazik — ジプシーライン // 7:04
03. Emazik — Reflection (instrumental) // 7:05
04. Emazik — ジプシーライン (instrumental) // 7:04
2018.06.29 - Yellow Mirage EP
01. Keisuke Hara & Emazik — Yellow Mirage (Original Mix) // 7:43
02. Keisuke Hara & Emazik — Yellow Mirage (Clean Tears Remix) // 7:03
03. Keisuke Hara & Emazik — Yellow Mirage (Keisuke Kimura Pres. Potassium Remix) // 6:58
04. Keisuke Hara & Emazik — Yellow Mirage (Emazik Remix) // 7:29
2018.08.20 - A Myriad Flowers
01. Clean Tears — Petal // 7:05
02. Puru — Forget May // 6:46
03. Emazik — Azalea // 6:54
04. Shintaro — Running // 6:54
05. Shion Hinano — Anemone // 8:42
06. inatok — Yukiyanagi // 8:24
07. Osanzi — Asagao // 6:14
08. KT — Crystal World // 2:44
09. Emazik — Azalea (7th Colour's Deep Remix) // 9:07
2018.09.21 - Moments of Passage (C92)
01. Keisuke Hara — Koishi // 7:40
02. Clean Tears — Blue Lagoon // 7:47
03. Nago — Summer Breeze // 7:42
04. Emazik — Lost Property // 9:58
05. Spawn — Sensei // 5:54
06. Shion Hinano — Calling // 7:22
07. Osanzi — Cloud // 5:19
08. Shintaro — Kiri // 5:12
09. Siqlo — After Drizzle Sunset Beach // 6:53
2018.10.28 - Bring Back Memories (M3-42)
01. Bernis — Quiet Choral // 7:59
02. Tranceformer Yuno — Last Fall // 7:43
03. Osanzi — U&I // 5:37
04. siqlo — Heart Warming // 7:26
05. Spawn — Eureka! // 5:50
06. Keisuke Kimura & Keisuke Hara — Glare // 6:57
07. Clean Tears — Strait // 7:04
08. Emazik — Ashes of Memories // 7:36
09. Life Stream — Ebony & Ivory // 6:51
10. Emazik — Azalea (Keisuke Hara Fall Remix) // 8:51
2019.12.31 - The Vibrant Rays (C97)
01. Keisuke Hara vs Keisuke Kimura — Laser Boom // 6:41
02. Bernis — Photon Sailor // 6:56
03. Clean Tears — Soft Focus // 6:57
04. Flexylica — Coherent Pulser // 7:44
05. Fuyuki — Weird // 6:33
06. Clion — The Bulb // 6:46
07. Ren Tanahashi — Invisible // 5:43
08. Shintaro — Landscape // 6:59
09. Potassium — Blue Angel // 7:10

Amplified Sound | Discography [flac]site: amplifiedsound.wixsite.com/ampsofficial
booth: booth.pm/en/search/amplified sound
bandcamp: amplifiedsound.bandcamp.com
soundcloud: soundcloud.com/sound_of_novy
2016.10.16 - Drawing The Rainbow {AMPS-001}
01. Novy — Let The Flowers Remain In Fantasy // 3:36
02. Novy — Salva Me // 8:29
03. Novy — Calm Rain // 7:47
04. Novy — Alone In The Dark // 8:31
05. Novy — Fifth Centenary // 8:40
06. Novy — Drawing The Rainbow // 9:41
07. Novy — From Red To Violet // 8:00
2017.08.11 - Wonderland {AMPS-002}
01. Novy — Redrum // 6:15
02. Novy — The Jealousy That Lies Behind Those Green Eyes // 8:00
03. Novy — Good Old Days // 4:53
04. Novy — Blue Flame In Your Heart // 7:15
05. Novy — Sacred Cycles // 9:37
06. Novy — Wonderland // 8:14
07. Novy — In Control // 10:21
2019.11.17 - Strange Architecture {AMPS-003}
01. Novy — Lagrangian Point // 7:28
02. Novy — Memories of The Forgotten Sea // 4:02
03. Novy — The Lamb // 9:21
04. Novy — Secret Sealing Club // 10:32
05. Novy — Dreams of The Wonderland // 10:13
06. Novy — The Other Side // 6:34

AlphaVersion Records | Label Pack [flac]


site: alphaversion.tv
booth: avr.booth.pm
bandcamp: alphaversionrecords.bandcamp.com
soundcloud: soundcloud.com/alphaversion-records
2012.10.07 [AVRS-001] Acid Volcano Raising (東方紅楼夢)
01. Earthman — ‫Imotal Drag // 2:38
02. Earthman — Imperishable Frastration // 5:10
03. Dollar — Capital city of flowers in the sky // 4:23
04. ODN — Winter Solstice // 5:47
05. sikkoku — Welcome to the oldhellload // 3:43
06. tЯip∽wiTch — Darkness Parade // 4:11
07. Earthman — Light bug // 6:02
08. Earthman — alcoholic black tea // 5:16
09. tЯip∽wiTch — Dancing Skeltons in the Necro Disco // 4:55
2013.08.12 [AVRS-002] Desire Dogma (C84)
01. EarthMan — In To The Doctrine // 2:16
02. Kacka — Roar The Ground // 4:33
03. EarthMan — Yozakura Spirits // 4:07
04. Schuttele — A Vengeful Ghost // 5:13
05. Earthman — Starry Wishes // 9:16
06. Kacka — A Piece Of Eye // 7:55
07. mossari — Azure Drive // 4:10
08. Earthman — Euthanasia // 5:41
2014.04.27 [AVRS-003] one (M3-33)
01. Earthman — One // 2:40
02. Puru — Momo // 9:13
03. Kacka — Maddy Maddy // 4:51
04. mossari — Blind Alley // 4:19
05. Schuttele — Chrino // 9:08
06. Kacka — Subaru // 7:21
07. Yamaken — Enishi // 3:27
2014.10.26 [AVRS-004] intricate (M3-34)
01. Salk2d — Mirai feat.タカナシトリコ // 5:18
02. Blacklolita — Menelaus // 6:49
03. mossari — Bleep Bleep // 5:44
04. Kelotti — Hiei // 4:20
05. Earthman — Python Toxin // 4:08
06. Schuttele — Monochrome // 4:37
07. Blacklolita — Torqetum feat.タカナシトリコ // 8:01
2015.04.26 [AVRS-005] GRADIENT (M3-35)
01. Blacklolilta — Gram // 5:32
02. Katali — Kroenen // 6:31
03. Watana — Sapeur // 6:55
04. mossari — Pretext // 4:57
05. EarthMan — Revive // 4:41
06. Kelotti — Yanagi // 6:42
07. Radianth — Morning Beach // 4:33
08. S2Noise — Brave // 2:58
2016.04.24 [AVRS-006] Vision (M3-37)
01. Katali — It Sounds Like // 4:20
02. Blacklolita — Bloodgroove // 4:05
03. SprightS — Junk Loud // 5:27
04. Ryusuke Watanabe — Stmpt // 5:25
05. EarthMan — reminiscence // 4:51
06. Salk2d — MyHO // 5:05
07. Ryusuke Watanabe — Cicada // 6:35
2016.04.24 [AVRS-007] Hazy DAYBREAK (M3-37)
01. yuigot — BEWITCHED // 2:48
02. Stereoman — Air Castle // 4:09
03. mossari — Samsara // 3:25
04. Stereoman — Have a goode time // 3:54
05. mossari — Le Reve (Extend Mix) // 4:53
06. Avans — Happy Cutie Dreamy // 3:38
2016.10.30 [AVRS-008] morph (M3-38)
01. S2NOISE — Adventure // 3:01
02. Blacklolita — 赫 // 2:55
03. Katali — Engine (Let's Roll!!) // 4:47
04. Eins — floppy // 3:35
05. SprightS — Alone // 4:42
06. mossari — Urban Transit // 3:16
07. Radianth — philosophy // 5:21
08. Miii — Cult Pop // 3:56
2017.04.30 [AVRS-009] pulvis et cinis (M3-39)
01. Blacklolita — Disputatio // 1:05
02. SprightS — Nemo // 3:50
03. Blacklolita — Praeteritum // 3:22
04. Jinnosuke Okibayashi — The End of the Beginning2 // 4:50
05. Katali — Under Control // 3:28
06. Powerless — Eclipse // 3:58
07. Avans — Aftertone // 2:21
2017.04.30 [AVRS-010] Misty Forestscape (M3-39)
01. yuigot — PIRIKA PILIRARA // 3:45
02. ginkiha — Vienanmeri // 3:48
03. Fuku6 — Mysterious woods // 3:16
04. eins — subconscious // 3:25
05. Factal — Mona // 4:08
06. MMQX — Signal // 3:19
2017.10.29 [AQCD-001] AlphaVersion Records×Qualial - graphics (M3-40)
01. eins — petrichor // 2:55
02. maidable — Lantana // 6:09
03. Katali — Golden Age // 2:30
04. Kaname Shigeyoshi — When the Moon Is Low // 4:30
05. Ryusuke Watanabe — Low Speed Connection // 4:33
06. Katali — Indication // 4:42
07. mossari — Mantra // 4:50
08. Nizikawa — Brand New World // 5:03
09. Yamaken — Ataraaxia // 2:01
10. Yamaken — Leftfield // 5:57
11. Oluca — Lighted // 4:53
2018.04.29 [AVRS-011] arrival (M3-41)
01. Blacklolita — Until The Day I Die // 3:50
02. Katali — City For Trailblazers // 3:48
03. Eins. — Azurite // 6:38
04. Aire — Franxx // 4:03
05. Miii — Metallic // 3:40
06. SprightS — The Way We Were // 5:04
07. Radianth — Leszno // 5:40
08. Nhato — Ophelia // 5:26
09. y0c1e — 9y/O // 4:36
2018.08.10 [AVRS-012] Mazy Nightbright (C94)
01. yuigot — youwerehere // 3:12
02. fuku6 — Portal // 3:08
03. Mecanika — out of my league // 4:24
04. eins — fluorescence // 3:46
05. mossari — Fading City // 4:14
06. Stereoman — Lean // 3:44
07. MMQX — insane // 3:04
08. mossari — Ametrine ft. radianth // 4:09
09. PSYQUI — Ray // 4:51
10. factal — Hyperplasia // 3:27
11. Puru — The Rain // 4:23
2019.04.28 [AVRS-013] WIRED WAVE (M3-43)
01. factal — NULL SPACE // 3:38
02. VITICZ — Encryption Core // 5:22
03. eins — Jammer Gun // 4:06
04. Radianth — Miss-on Control // 5:01
05. mossari — Axon // 4:38
06. polysha — Kokoro no Arica // 5:04
07. SprightS — Cold Ashes // 6:27
08. Blacklolita — Skycoffin // 4:04
09. ESAI — New World Order // 3:40
10. Saiph — Search For The Sun // 3:51
11. Need6 — Elegy // 6:20
2019.10.27 [AVRS-014] Wavy Coralreef (M3-44)
01. yuigot — Gif vacation // 2:51
02. MMQX — tckp // 3:01
03. Saiph — Toy Masquerade // 3:13
04. mossari+Radianth — Ocellaris // 5:11
05. fuku6 — Coral // 2:01
06. Katali — Merrow // 3:48
07. Street — Dead Sea // 3:27
08. TEMPLIME — Underwater City // 5:14
09. factal — Weathered Coral // 4:58
10. kamome sano — little cheeks // 4:58
2020.03.01 [AVRS-015] ill will (M3-45)
01. Serji — Drips // 5:31
02. lalanoi — nil phonation // 4:25
03. SprightS — Neoteny // 4:30
04. Miii — Satanic Jazz // 4:50
05. Blacklolita — ju // 3:34
06. Katali — L4 // 4:13
07. flux garage — Back Stab // 4:08
08. factal — mavet // 3:13
09. Jinnosuke Okibayashi — Valten // 6:04
10. Zohka — At the Mountains of Madness // 4:12
11. phritz — intermittent memory // 4:12
2020.10.25 [AVRS-016] Serenity Lightsleep (M3-46)
01. Applekid — Submerge // 3:53
02. mossari feat. TEA — 水溶性の街 // 4:58
03. Nunu Willump — Kirihara // 3:26
04. fuku6 — sapphire // 4:19
05. kaznocobit — my inner fish // 4:51
06. blue-ish — mmqx // 3:02
07. Katali — Dream of a Whale // 4:26
08. factal — Awake, Arise, Or Be Forever Fallen // 5:00
09. savasti — メイセキの夢 // 2:38
10. Saiph — Hakumei // 3:27

Allium Project | Discography [flac]


site: compllege.com/allium/discography.html
VGMdb: vgmdb.net/org/641
vocadb: vocadb.net/Ar/2432
2007.12.31 - Stir up! (C73) {APCD-0001}
01. kyu — デンシオンガク // 4:33
02. su-, Taishi — Glitter // 4:36
03. Tainokobone — Invisible aerial attack!(Miku Edit) // 3:42
04. su-, Taishi — Before the Time // 6:14
05. tuuten — POP LIFE // 4:07
06. oiko — 空のキャンバス // 2:44
07. ziki_7 — 新宿ルミネ // 4:20
08. Taishi — Stir up! // 5:08
09. kisida — heart-shaped knifeの予定でした // 8:11
2008.08.16 - Stir up vol.2 (C74) {APCD-0002}
01. — Be Rock! // 3:40
02. jEt — Enjoy Time // 3:56
03. ziki_7 — PH // 5:19
04. oiko — 真夏の欠片 // 5:36
05. どぶウサギ — 世界賛歌 // 2:40
06. ミク詐欺P — セーブデータ // 1:48
07. kyu — あなたにおくるうた // 4:20
08. 通天 — 情景、色取り取り。 // 4:48
09. すー — flow away // 5:20
10. Taishi — Roaming hearts // 7:01
2009.08.15 - Special Present Disc (C76)
01. Taishi — There (Progressive Rework) // 8:22
02. Tomohiko Togashi — My Method // 5:54
03. 2ten — Delusion // 5:39
04. ziki_7 — Landmine // 7:17
05. kyu — Yellow Knife // 4:42
06. Taishi — Before the Time // 5:12
07. Nhato — Under the moon (Nhato Electrock remix) // 5:10
08. Taishi — There (Original Mix) // 6:04
09. Taishi — There (Nhato remix) // 6:12
10. Taishi — Chasting the back (Original Mix) // 5:21
11. zts — a force // 8:47
12. JEt — Feel My Heart // 5:32
2009.08.15 - Stir up club edition (C76) {APCD-0003}
01. Taishi — There (Progressive Rework) // 8:57
02. JEt — Feel My Heart // 6:52
03. ziki_7 — Landmine // 8:38
04. Tomohiko Togashi — My Method // 7:54
05. kyu — Yellow Knife // 6:50
06. 2ten — Delusion // 6:24
07. Taishi — There (Original Mix) // 6:51
08. Taishi — There (Radio Edit) // 5:45
2009.12.30 - Stir up Club Edition V2 (C77) {APCD-0004}
01. Tomohiko Togashi — Creep // 7:43
02. ziki_7 — L2U // 7:26
03. Shaenam Jugla — Slave Me Down (Dub Mix) // 7:27
04. Taishi — There (Nhato Remix) // 7:56
05. Shaenam Jugla — Lethe (Original Mix) // 7:14
06. 〆G — Grenze // 8:01
07. Taishi — Recollector (Original Mix) // 6:52
08. jEt — Feel My Heart (Fortyeight Remix) // 7:51
09. Taishi — There (MAYA AKAI Remix) // 7:01
10. Taishi — Recollector (Radio Edit) // 3:34
2010.12.31 - demeanor (C79) {APSC-0001}
01. Taishi — demeanor // 6:02
02. su- — dear nature // 6:12
03. Taishi — demeanor (Off Vocal) // 6:02
04. su- — dear nature (Instrumental) // 6:10
2013.12.31 - Stir Up Club Edition V3 (C85) {APCD-0008~9}
Disc 1
01. Taishi — Diaphanser // 8:36
02. syatten — Starport // 7:34
03. MK — COSMOS // 4:47
04. Kenichi Chiba — Trick // 6:31
05. Nhato — Miss You // 6:16
06. Taishi — Hidden Monitor // 8:04
07. Taishi — Scaler // 6:10
Disc 2
01. Taishi — Diaphanser (Instrumental) // 8:36
02. syatten — Starport (Instrumental) // 7:34
03. MK — COSMOS (Instrumental) // 4:47
04. Kenichi Chiba — Trick (Instrumental) // 6:31
05. Nhato — Miss You (Instrumental) // 6:16
06. Taishi — Hidden Monitor (Instrumental) // 8:04
07. Taishi — Scaler (Instrumental) // 6:10

Akihabara Heavy Industry Inc. (秋葉原重工) | Label Pack [flac]


site: ahiweb.info
booth: ahi.booth.pm
soundcloud: soundcloud.com/ahi_jp
2012.10.28 - AHI COMPILATION 01 (M3-30) {AHI-01}
01. Fumiaki Kobayashi — The Furnace Sounds In The Darkness // 3:09
02. wat — adapt // 10:04
03. Fumiaki Kobayashi — Explore Depth Machine // 7:16
04. Takayuki Kamiya, Satella — Exp // 5:35
05. Causalitizm — lower down // 8:08
06. Fumiaki Kobayashi — Reactance Probe Session #01 // 5:07
07. Atsushi Ohara — Process Operation(Step1) // 5:41
08. Causalitizm — outgrowth(2012) // 6:22
2014.09.27 - AHI COMPILATION 02 {AHI-02}
01. Atsushi Ohara — Bounce Division:01 // 6:41
02. wat — p.u.a // 6:20
03. R-9 — Perpetual Fist Pump A // 6:08
04. Fumiaki Kobayashi — Reactance Probe Session #01 (Kazuya Kawakami Remix) // 5:39
05. KURAYAMI — Forming Oscillation Protocol // 5:35
06. Takayuki Kamiya — Construction Noise // 6:56
07. Fumiaki Kobayashi — Reactance Probe Session #02 // 6:13
08. Takayuki Kamiya — Restriction // 6:06
09. Atsushi Ohara — Process Operation (Step2) // 5:48
10. wat — f.u.a // 5:09
2014.12.30 - AHI COMPILATION 03 (C87) {AHI-03}
01. Fumiaki Kobayashi — Reactance Probe Session #03 // 5:20
02. Atomic — Raven // 6:31
03. Atsushi Ohara — Bounce Division:02 // 6:13
04. causalitizm — elastoplastic // 6:03
05. Takayuki Kamiya — Progress // 6:00
06. 909state — Good enough // 5:57
07. Atsushi Ohara — Bounce Division:01 (Rework) // 6:37
08. 909state — russ // 6:44
09. 909state — Good enough (bonus) // 5:01
2015.12.31 - AHI COMPILATION 04 (C89) {AHI-04}
Disc 1
01. Atsushi Ohara — Mode Of Devious // 5:20
02. Bassmicrobe — Restration // 4:26
03. 909state — Bassline Blues // 5:33
04. Takami — Metal Welding // 6:53
05. R-9 — Hexahedron Dub // 6:15
06. Rebus Tape NoiseElectronicDivision — Lokstat // 5:36
07. ガンダーラ十六僧 — Kagu // 4:25
08. L-Eye — Cut A Session At A Swamp // 6:35
09. Wat — Roll // 8:14
Disc 2
01. Nhato — Apex Mech // 5:54
02. 774Muzik — Binary Structure // 7:24
03. Homma Honganji — Kaijoomar // 5:50
04. Atomic — Construct The Core // 6:24
05. Atsushi Ohara — Mode Of Heresy (rion Remix) // 6:28
06. Takayuki Kamiya — Dismantle // 6:48
07. Kouki Izumi — Rage Of Iron Insects // 7:10
08. Kurayami — Gears Of Fate // 5:03
09. Cacono — Backward // 6:27
2016.08.14 - AHI COMPILATION 05 (C90) {AHI-05}
Disc 1
01. TAKAMI — Belt Conveyor // 6:13
02. omae03 — incitement // 6:37
03. REBUSTAPE NoiseElectronicDivision — propagation // 4:59
04. wat — MMMNCMPC (909state Remix) // 7:51
05. katchat — Gridge Housin' (Tech-lick Mix) // 6:38
06. bassmicrobe — creep // 4:40
07. onsok — H.M.O.A // 6:03
08. R-9 — Perpetual Fist Pump D // 4:55
09. Atsushi Ohara — Mechanization // 6:56
10. Takayuki Kamiya — Sway Night (rion Remix) // 8:20
Disc 2
01. Homma Honganji — Meteorological observatory // 5:13
02. KURAYAMI — Steel Grinder // 5:01
03. Kouki Izumi — Shooting Range // 6:42
04. A.Mochi — This is Heavy // 5:49
05. Atomic — Contractor // 6:26
06. wat — Different Corner // 9:00
07. Takayuki Kamiya — Ice Breaker // 8:05
08. Conures aka.dj tokunaga — Elegy // 6:37
09. HIROSHI WATANABE — The Constellations (Hiroshi Okubo Remix) // 7:33
2016.12.31 - AHI COMPILATION 06 (C91) {AHI-06}
Disc 1
01. bassmicrobe — MUTATE // 5:11
02. TAKAMI — Activation Sequence // 6:16
03. Atsushi Ohara — Intervention // 8:16
04. Takayuki Kamiya — Ice Breaker (omae03 Remix) // 8:18
05. REBUSTAPE NoiseElectronicDivision — SpeedControlQuad // 5:57
06. katchat — Microkat (bassmicrobe Remix) // 5:41
07. onsok — Internal Scan // 6:15
08. wat — Restricted diet // 9:00
09. Conures aka.dj tokunaga — Deep Distance (Remake Edit) // 7:53
10. Takayuki Kamiya — Sway Night (Homma Honganji Remix) // 5:56
Disc 2
01. Nhato — Prophet // 5:04
02. Takayuki Kamiya — Subsidence // 6:29
03. A.Mochi — This is Heavy (Kouki Izumi Remix) // 7:13
04. KURAYAMI — Obscure Works // 6:50
05. Ryuji Takeuchi — The Last Supper // 5:15
06. CRZKNY — YMK // 6:14
07. REBUSTAPE NoiseElectronicDivision — propagation (Atomic Remix) // 5:07
08. Atsushi Ohara — Mechanization (Second Lot) // 8:50
09. estha — Absolute Zero // 7:04
10. HIROSHI WATANABE aka Kaito — CYGNUS // 8:42
2017.08.11 - AHI COMPILATION 07 (C92) {AHI-07}
Disc 1
01. TAKAMI — Blockchain // 6:33
02. Takayuki Kamiya — Gradient // 5:29
03. onsok — Round Circle // 6:50
04. Q'hey — Muzzle // 6:46
05. R-9 — Dog Unharmed // 4:46
06. Reqterdrumer — ROCKWORK // 5:37
07. katchat — Gridge Housin¡¯ (rion Remix) // 8:57
08. Atsushi Ohara — Dryworks // 5:53
09. bassmicrobe — insane // 4:03
10. Homma Honganji — Authorities De Facto // 6:53
Disc 2
01. Atomic — Palladium // 4:58
02. Kouki Izumi — Thunder Rumble // 6:30
03. asagaoaudio — Beautiful Sunday // 5:22
04. Junichi Funada — SNAPIT // 6:10
05. Kouki Izumi — Rage of Iron Insects (A.Mochi Remix) // 6:43
06. KURAYAMI — Pelvic Adjustment // 6:15
07. Atomic — Raven (REBUSTAPE NoiseElectronicDivision Remix) // 5:50
08. Hisashi Saito — noitacefed // 4:05
09. galcid — underpass // 8:06
10. CRZKNY — YMK (orinetone Tech-Beats Remix) // 6:37
2017.12.29 - AHI COMPILATION 08 (C93) {AHI-08}
Disc 1
01. TAKAMI — Electric Cylinder (AHI Edit) // 6:43
02. Atsushi Ohara — Hyperwall // 8:25
03. bassmicrobe — Gravity // 3:52
04. Atsushi Ohara — Mechanization (omae03 Remix) // 5:53
05. Takayuki Kamiya — Annihilation // 6:30
06. Homma Honganji — Gips en Zoon // 6:37
07. orinetone — DUE 2YD AFT // 8:30
08. wat — that thing you so // 8:18
09. HIROSHI WATANABE — CYGNUS (Jumpei Sato Remix) // 8:43
Disc 2
01. Atomic — NaMg // 6:09
02. onsok — Red Sea // 6:16
03. Junichi Funada — sig/dots // 6:16
04. Takaaki Itoh — Aluminum Juncture // 6:30
05. Nhato — Murmur // 6:20
06. Kouki Izumi — Knock // 5:22
07. Fumiaki Kobayashi — Explore Depth Machine (Go Hiyama Remix) // 5:00
08. asagaoaudio — 18d // 6:20
09. galcid — underpass (rvst 730 mix) // 3:59
2018.08.10 - AHI COMPILATION 09 (C94) {AHI-09}
Disc 1
01. TAKAMI — BLACK BOX // 6:39
02. Atsushi Ohara — Favrt // 7:54
03. Takayuki Kamiya — Annihilation (omae03 Remix) // 7:08
04. Lyoma — Butt Drop Ultra Farts // 7:17
05. Reqterdrumer — antennatum // 6:34
06. bassmicrobe — diverge (katchat Remix) // 6:53
07. Homma Honganji & ATT — Basic Box // 5:55
08. YEBISTAPE — Chain Reactor // 6:25
09. galcid — underpass (909state Remix) // 6:14
10. 909state — RaTaTaTam (Tomohiro Nakamura Remix) // 7:20
Disc 2
01. cacono — Color mixture // 6:25
02. Atomic — defuse // 6:31
03. cacono — flair (Yusuke Takenouchi Remix) // 5:38
04. KURAYAMI — lcm(m,n) // 5:30
05. Tomohiko Sagae — White Sand // 5:36
06. Kouki Izumi — Coal Smoke // 6:56
07. wat — Traveler's Palm (edit) // 6:46
08. Takayuki Kamiya — Veta // 5:37
09. Hisashi Saito — noitacefed (Shinji Hosoe Remix) // 4:48
10. Atomic, Kouki Izumi — Area of effect (Nhato Remix) // 5:52
2018.12.30 - AHI COMPILATION 10 (C95) {AHI-10}
Disc 1
01. TAKAMI — Akihabara Gateway // 6:32
02. Homma Hongan — Star fort // 6:03
03. Hiroshi Okubo — Luminus Flux // 5:57
04. bassmicrobe — meth // 4:09
05. Atsushi Ohara — Voltech Burst // 5:48
06. Junichi Funada — Centre // 6:42
07. HIROSHI WATANABE — CYGNUS (R406 Remix) // 6:58
08. wat — importance of continuing // 6:56
09. 909state — law of gravity // 8:44
10. DJ Shufflemaster — Dimensional Force // 7:20
11. 909state — RaTaTaTam (HIROSHI WATANABE Remix) // 7:45
Disc 2
01. KURAYAMI — They are Looking at You // 5:29
02. Atomic — Curricu/rhythm // 4:43
03. CRZKNY — RESISTANCE // 5:42
04. Kouki Izumi — Arc Weld // 6:17
05. TTTT — docker compose // 7:12
06. KURAYAMI — Echoes from the Distant Past // 6:35
07. Atomic — clone9 (orinetone Remix) // 7:56
08. 909state — RaTaTaTam (Mitaka Sound Remix) // 7:28
09. cacono — inlet // 6:43
10. Takayuki Kamiya — Foreshadow // 7:40
11. HIROSHI WATANABE — Galxyscaper // 8:11
2019.08.12 - AHI COMPILATION 11 (C96) {AHI-11}
Disc 1
01. TAKAMI — Acceptance // 6:20
02. Nhato — The Great Tokyo Empire // 5:14
03. Homma Honganji — Kronstadt // 6:26
04. omae03 — Loyal Black // 6:37
05. DJ SHUFFLEMASTER — Dimensional Force (909state Shuffle & Slide Remix) // 6:41
06. Atsushi Ohara — Voltech Hazard // 5:48
07. Hiroshi Okubo — Mirror World // 4:51
08. DJ SHUFFLEMASTER — Dimensional Force (909state Remix) // 6:41
09. Takayuki Kamiya — Foreshadow (asanoappy Remix) // 8:19
10. cacono — maneuvering // 6:39
11. HIROSHI WATANABE aka Kaito — Galaxyscaper (jnymb reprise) // 9:16
Disc 2
01. HIROSHI WATANABE — Live the Life // 7:14
02. Yebisu303 — STRUM // 6:13
03. wat — activated // 8:23
04. KURAYAMI — Metacinnabar (Takaaki Itoh Remix) // 5:49
05. CRZKNY — TRIBE / DESTRUCTION / DAWN // 10:27
06. A.Mochi — Memory Bearing // 6:35
07. KURAYAMI — Strike and Spread // 6:03
08. Takayuki Kamiya — Blue Keep // 6:44
09. Kouki Izumi — Electroplating // 6:54
10. Atomic — request from bottom // 6:41
2019.12.31 - AHI COMPILATION 12 (C97) {AHI-12}
Disc 1
01. TAKAMI — AH RAVE FACTORY(ARF) // 6:38
02. bassmicrobe — under the influence // 3:50
03. Takayuki Kamiya — Fragment Smack // 6:59
04. HIROSHI WATANABE aka Kaito — CYGNUS (Kouki Izumi Remix 2020 Version) // 7:17
05. Homma Honganji & ATT — Binder // 6:09
06. polygon prompt — duro lavoro // 6:14
07. Atomic — fo line // 6:47
08. Tetsuya Tamura — Seven Bars // 6:18
09. Hiroyuki Arakawa — enter higher // 7:24
Disc 2
01. HIROSHI WATANABE — Live The Life (909state Remix) // 7:06
02. bitscape — cortex (Dry matter Remix) // 7:01
03. HIROSHI WATANABE — High Definition Memories (Reqterdrumer Remix) // 6:15
04. REBUSTAPE NoiseElectronicDivision — MetaStroke // 5:37
05. wat — Blurring The Borderline // 7:02
06. Lyoma — Krimson // 6:03
07. 909state — Architect1 (Yebisu303 Remix) // 5:50
08. HIROSHI WATANABE — Live The Life (Tomohiro Nakamura Remix) // 7:10
AHIAL
2017.12.29 - Phonocatalyst (C93) {AHIAL01}
01. KURAYAMI — Viscoelasticity // 4:27
02. KURAYAMI — Scale of Hardness // 3:12
03. KURAYAMI — Metathesis // 2:45
04. KURAYAMI — Subsonic Flow // 4:58
05. KURAYAMI — Elementary Charge // 3:02
06. KURAYAMI — Plasma Wake // 2:46
07. KURAYAMI — Metacinnabar // 5:21
08. KURAYAMI — Advection // 5:37
09. KURAYAMI — Quantum Vortex // 5:10
10. KURAYAMI — Radiant Flux // 3:35
2020.10.25 - LENS Remix Album (M3-46) {AHIAL03}
Disc 1
01. Hiroyuki Arakawa — Short Range (TAKAMI Remix) // 6:36
02. Hiroyuki Arakawa — LENS (Tomohiro Nakamura Remix) // 6:32
03. Hiroyuki Arakawa — Trancid (Mitaka Sound Remix) // 5:52
04. Hiroyuki Arakawa feat. Ryohei Kubota — Handbeats (Q'HEY Remix) // 6:00
05. Hiroyuki Arakawa — Electric Guitarist (tetsuya tamura Remix) // 6:52
06. Hiroyuki Arakawa — Acid Mantra (Yebisu303 Remix) // 6:17
07. Hiroyuki Arakawa feat. Frank Muller — Horizon 2019 Re-Edit (Nhato Remix) // 7:45
08. Hiroyuki Arakawa — Spinal Cord (MAREAM Remix) // 5:21
09. Hiroyuki Arakawa — Stabilizing (Takayuki Kamiya Remix) // 6:03
10. Hiroyuki Arakawa feat. Shinya Miyachi — Nordculture (loopdrive remix) // 8:08
Disc 2
01. Hiroyuki Arakawa — Short Range (Atomic Remix) // 5:57
02. Hiroyuki Arakawa — LENS (KURAYAMI Remix) // 5:58
03. Hiroyuki Arakawa — Trancid (cacono Remix) // 6:38
04. Hiroyuki Arakawa feat. Ryohei Kubota — Handbeats (MASTER MASTER Remix) // 7:04
05. Hiroyuki Arakawa — Electric Guitarist (Chrumi Remix) // 5:30
06. Hiroyuki Arakawa — Acid Mantra (Kouki Izumi Remix) // 6:49
07. Hiroyuki Arakawa feat. Frank Muller — Horizon 2019 Re-Edit (A.Mochi Remix) // 6:25
08. Hiroyuki Arakawa — Spinal Cord (909state Remix) // 6:01
09. Hiroyuki Arakawa — Stabilizing (Atsushi Ohara Remix) // 7:43
10. Hiroyuki Arakawa feat. Shinya Miyachi — Nordculture (HIROSHI WATANABE Remix) // 7:26
AHIEP
2016.04.24 - The Board of Directors 1 (M3-37) {AHIEP02}
01. KURAYAMI — Uncertainty of Existence // 8:25
02. Atsushi Ohara — Drumtech Park // 6:42
03. Takayuki Kamiya — Night Work // 7:41
04. wat — MMMNCMPC // 8:29
2016.10.26 - Different Corner Remixes + (M3-38) {AHIEP04}
01. wat — Different Corner (Kouki Izumi Remix) // 6:59
02. wat — Different Corner (Yasuji Morita Remix) // 7:10
03. wat — Different Corner (cacono Remix) // 8:42
04. wat — Schleife // 7:24
2017.10.29 - CYGNUS REMIXES (M3-40) {AHIEP07}
01. HIROSHI WATANABE — Cygnus Another Take // 8:38
02. Ikuybot — Cygnus (Ikuybot Remix) // 6:10
03. Atomic — Cygnus (Atomic Remix) // 5:31
04. Homma Honganji — Cygnus (Homma Honganji Remix) // 7:35
05. Orinetone — Cygnus (Orinetone Aquanauts Mix) // 8:34
06. 909state — Cygnus (909state Re-Construction) // 7:55
07. Takayuki Kamiya — Cygnus (Takayuki Kamiya Remix) // 5:02
08. 909state — The Constellations (909state Remix) // 6:55
2017.10.29 - RaTaTaTam EP (M3-40) {AHIEP08}
01. 909state — RaTaTaTam feat. Q.I (Maison ette Maison) // 7:29
02. 909state — Danses pour la Boutique // 5:40
03. 909state — Intention Automatic // 8:03
04. 909state — Sweet Spot // 8:40
05. 909state — Wave Rider (loopdrive reshape) // 10:18
06. 909state — RaTaTaTam (RVST 730state Remix) // 5:39
07. 909state — RaTaTaTam (bassmicrobe Remix) // 4:49
2018.04.29 - Area of effect .ep (M3-41) {AHIEP09}
01. Atomic, Kouki Izumi — Area of effect // 6:22
02. Kouki Izumi — Kable // 5:52
03. Atomic — clone9 // 5:11
04. Kouki Izumi — Kable (Atomic Remix) // 6:18
05. Atomic — clone9 (Kouki Izumi Remix) // 6:37
06. Kouki Izumi — Knock (A.Mochi Remix) // 5:31
07. Atomic — NaMg (REBUSTAPE NoiseElectronicDivision Remix) // 5:50
2020.03.01 - Polymerization E.P. (M3-45) {AHIEP13}
01. KURAYAMI — Polymerization part.1 // 12:29
02. KURAYAMI — Polymerization part.2 // 12:19
03. KURAYAMI — Polymerization part.3 // 18:26

暁Records | Discography [flac]


site: akatsuki-records.com
booth: akatsukirecords.booth.pm
soundcloud: soundcloud.com/dawn-records

2012.08.11 [DRCD-0001] ENDLESS FANTASY [C82]
01. Stack — ENDLESS FANTASY // 4:49
02. Stack — 描いた夏をもう一度 // 5:32
03. Stack — Shoot Down The Red Moon // 3:33
2012.12.30 [DRCD-0002] LAST DESTINY [C83]
01. Stack — LAST DESTINY // 5:10
02. Stack — Shoot Down The Red Moon-Punk remix- // 3:09
03. 零MB — 桜花之恋塚 // 4:02
04. 零MB — M@STER SPARK M.k -Key to the sky- // 4:25
05. Lluvia — White Story ~冬のわすれもの~ // 5:25
2013.05.26 [DRCD-0003] REAL WORLD -to the beginning 01- [例大祭10]
01. Stack — -OWEN 495- // 1:55
02. Stack — OWEN 495-Creation- // 4:09
03. Stack — REAL WORLD // 4:23
04. Stack — 二人で歩いた帰り道 // 4:32
05. Stack — RAINS // 5:06
06. Stack — ENDLESS FANTASY [リマスタリング] // 4:49
07. Stack — ALIVE! // 4:10
08. Stack — 描いた夏をもう一度 [リマスタリング] // 5:30
2013.08.12 [DRCD-0004] NO SIGNAL [C84]
01. Stack — NO SIGNAL // 4:27
02. 零MB — 新世界へ -I'm coming to see you- // 5:12
03. Stack — カゲロウ // 5:13
2013.12.30 [DRCD-0005] THE SHOW [C85]
01. Stack — THE SHOW // 3:56
02. Stack — JUSTICE LOVE // 4:10
03. Stack — 夢想彼方 // 4:26
04. 零MB — Tiny Tiger // 3:51
05. cai — 未来のシグナル // 3:53
2014.05.11 [DRCD-0006] Lovely Faith -to the beginning 02- [例大祭11]
01. Stack — Oath Act // 4:12
02. Stack — LOVERS // 4:15
03. レジ — 未開のアンソロジー // 4:36
04. Stack — I Sing A Love Song For You // 5:00
05. Stack — Deep Breath // 3:11
06. 神藤シンヤ — レイス // 4:47
07. fuu — Destiny Eva // 4:33
08. Stack — 小さな想い // 4:37
2014.08.16 [DRCD-0007] 反逆の鐘 -Last Rebellion- [C86]
01. Stack — 反逆の鐘 -Last Rebellion- // 4:27
02. Stack — RISING LIGHT // 5:12
03. 謎の人物K — DaNcE // 4:56
04. Stack — LOOP // 4:38
05. Stack — キオクノ蜃気楼 // 4:11
2014.12.29 [DRCD-0008] 世界の選択 -Freedom Paradise- [C87]
01. Stack — 世界の選択 — Freedom Paradise- // 4:54
02. Stack — Dreamer // 4:13
03. Stack — Gray Zone // 4:39
04. 謎の人物K — 未来世界 -AROUND- // 5:00
05. fuu — ミシオン // 5:07
2015.05.10 [DRCD-0009] 二人の結晶-INNOCENCE- -to the beginning 03- [例大祭12]
01. Stack — 二人の結晶-INNOCENCE- // 5:16
02. Stack — WE ARE NO.1 // 4:16
03. Stack — RELIGHT // 4:35
04. Stack — My Select // 4:27
05. 謎の人物K — Fly Away // 4:41
06. Stack — You Say // 4:10
07. fuu — 君とアリオト // 4:06
08. Stack — THE SHOW English Ver // 3:56
2015.08.14 [DRCD-0010] LOVE EAST -to the beginning 04- [C88]
01. Stack — Love East // 4:45
02. Stack — Top Secret -My Red World- // 4:59
03. Stack — 私達の真実 -The Battlefield Flower- // 4:49
04. Stack — 制裁のReload // 5:03
05. 謎の人物K — Ray // 5:28
06. 謎の人物K — Lonely Wolf Wonderland // 4:54
07. Stack — This is Me // 3:54
08. fuu — Call Me // 3:42
2015.08.14 C88会場限定おまけCD [C88]
01. Stack — へえー、そーなんですかぁ?教えてあげないっ! // 3:57
02. Stack — 二人の結晶-INNOCENCE- ピアノ弾き語りVer // 5:48
2015.12.30 [DRCD-0011] WARNING×WARNING×WARNING -to the beginning 05- [C89]
01. Stack — WARNING×WARNING×WARNING // 4:29
02. Stack — Welcome To Nightmare // 4:22
03. 謎の人物K — END≠MIND // 4:10
04. 謎の人物K — Unbalance // 4:13
05. Stack — LAST ALARM // 3:25
06. 謎の人物K — 想いはつながっているよ // 5:16
07. Stack — God Only Knows // 3:22
08. Stack — Deep Dream Dominator // 3:31
09. Stack — Wake Up -声のテレパシー- // 4:08
2015.12.30 [DRCD-0012] Akatsuki Records THE BEST [C89]
01. Stack — THE SHOW // 3:56
02. Stack — LOVERS // 4:15
03. Stack — 崩壊のアンフェール // 4:42
04. Stack — REAL WORLD // 4:23
05. Stack — Endless Fantasy // 4:48
06. Stack — LAST DESTINY // 5:10
07. Stack — Dreamer // 4:12
08. Stack — 反逆の鐘 -Last Rebellion- // 4:25
09. Stack — 世界の選択 — Freedom Paradise- // 4:54
10. Stack — カゲロウ // 5:14
11. Stack — 不滅のFACT // 4:21
12. Stack — NO SIGNAL // 4:27
13. Stack — Oath Act // 4:11
14. Stack — 描いた夏をもう一度 // 5:32
2016.05.08 [ALCD-0001] First Memory,Next Memory [例大祭13]
01. lily-an — First Memory // 3:57
02. Stack — Next Memory // 4:52
03. Stack — who killed U.N.Owen // 4:52
04. lily-an — LOVE EAST // 4:47
05. Stack — CRYSTAL SIGN // 4:21
06. lily-an — サプライズパラソル // 4:28
07. lily-an — 人間と妖怪と機械の僕 // 3:36
08. cheluce — 月見草 // 4:22
09. lily-an — First Memory(Non connect Ver) // 4:09
10. Stack — Next Memory(Non connect Ver) // 4:54
2016.05.08 [DRCD-0013] 神様Stories-INNOCENT- -to the beginning 06- [例大祭13]
01. Stack — 神様Stories-INNOCENT- // 5:16
02. Stack — 星空のSENSE // 4:28
03. cheluce — 生きた証-Long Way- // 5:25
04. Stack — 幻惑創世記-Genesis of The Fascination // 3:43
05. 謎の人物K — アイディアリズム // 3:45
06. Stack — Black Mirror on the Wall // 3:59
07. 謎の人物K — 遠いキミの行方 // 5:03
08. Stack — 瑠璃色の地平線 // 3:47
2016.05.08 第13回博麗神社例大祭会場限定おまけCD [例大祭13]
01. Stack — Bon voyage! // 3:50
02. Stack — 走馬燈 // 4:15
03. Stack — Silent Running // 4:35
04. Stack — ノリト // 3:22
05. Stack — だから、もう泣かないで // 3:31
2016.08.13 [DRCD-0014] DOWN DOWN DOLL -to the beginning 07- [C90]
01. Stack — DOWN DOWN DOLL // 4:52
02. ななひら — ワガママ ONE DAY! // 4:25
03. Stack — サイコ・リリイ // 3:45
04. Stack — The Haunted Castle // 4:03
05. Stack — Bloody Devotion // 4:35
06. cheluce — ナツイロのソラ // 5:18
07. Stack — Rock-On! // 3:11
08. MAMI — スカル キャット -Brave or Death- // 4:34
09. Stack — KUNG-FU MASTER No.9 // 3:22
10. Stack — 小さく弱きものたちへ // 4:10
11. 謎の人物K — My Name is HERO! // 3:20
12. あやぽんず* — HOWLINGするプライド // 4:15
13. Stack — Goodbye Friend // 4:36
2016.08.13 C90会場限定おまけCD [C90]
01. Stack — Sadomasochism // 3:24
02. Stack — SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL! // 4:36
03. Stack — The Rabbit Has Landed // 3:46
04. Stack — イーハトーヴのまぼろし // 3:23
2016.10.09 [DRCD-0015] No Way -Gravity- [東方紅楼夢12]
01. Stack — No way -Gravity- // 4:11
02. Stack — ROCK'N'ROLL☆FLYING REDHEAD // 2:59
03. Stack — 浮珠形ノ運命線 ~White Spirit, Ultra Red // 4:10
2016.12.29 [DRCD-0016] KILLOVE FIREPROOF! [C91]
01. Stack — KilLove Fireproof! // 4:27
02. Stack — EmotionaRhythm // 3:59
03. Stack — DANGO ON FIRE // 4:16
04. Stack — 夜明けのウェアウルフ // 4:28
05. Stack — 死んだバラと悪魔のはなし // 3:27
06. Stack — SILVER STORM // 3:17
07. Stack — ライト・グラフィティ // 3:58
08. Stack — 雨の日に // 4:09
2016.12.29 [DRCD-0017] Instrumental Versions [C91]
01. ACTRock — WARNING×WARNING×WARNING (Instrumental) // 4:30
02. ACTRock — LOVE EAST (Instrumental) // 4:47
03. ACTRock — 二人の結晶-INNOCENCE- (Instrumental) // 5:18
04. ACTRock — THE SHOW (Instrumental) // 3:57
05. ACTRock — LOVERS (Instrumental) // 4:17
06. ACTRock — TOP SECRET -My Red World- (Instrumental) // 4:59
07. ACTRock — 反逆の鐘 -Last Rebellion- (Instrumental) // 4:26
08. ACTRock — Dreamer (Instrumental) // 4:11
2016.12.29 [DRCD-0018] GIRLS ALBUM -ONE- [C91]
01. あやぽんず* — NO ENDING // 3:57
02. めらみぽっぷ — ココロコイシ — Eyes- // 4:10
03. cheluce — 月下の幻 // 4:36
04. ななひら — ウサミミ絶対防衛戦 // 3:58
05. MAMI — Secret Promise // 4:39
06. 謎の人物K — クレイセス // 3:58
07. 茶太 — リクレッション メモリー // 4:36
08. まめみ — You Love Scarlet // 4:17
2017.01.15 [DRCD-0019] アブラカダブラ [大⑨州東方祭21]
01. Stack — アブラカダブラ // 3:58
02. Stack — YOUR DEAD RED LIGHT // 3:48
2017.04.02 [DRCD-0020] VERMILION SKY [東方名華祭11]
01. Stack — VERMILION SKY // 4:24
02. Stack — 永遠輪廻 // 4:03
2017.05.07 [DRCD-0021] 少女救世論 [例大祭14]
01. Stack — 少女救世論 // 3:37
02. Stack — トレジャーチルノ // 4:14
03. Stack — 幽鬼傀儡、あるいはその愛と再生 // 4:54
04. Stack — Lalala, Seek a Fever // 3:18
05. Stack — Supernova // 3:30
06. Stack — CAT HAND // 3:44
07. Stack — 縁 ~Spring has come at last // 3:43
08. Stack — Lullaby for Lost child // 4:29
2017.05.07 [DRCD-0022] 第14回博麗神社例大祭会場限定おまけCD [例大祭14]
01. Stack — 完全超悪アマノジャク // 4:36
02. Stack — 乱-Ran- // 3:46
2017.08.11 [DRCD-0024] Sci-Fi ROMANCE TRAVELER [C92]
01. Stack — アルフ・ライラ・ワ・ライラ // 4:16
02. Stack — Sci-Fi ROMANCE TRAVELER // 4:18
03. Stack — 奇奇怪怪 ~ Bizarre and strange // 3:50
04. Stack — ANSWER LINK // 4:29
05. Stack — My love, All love for you // 3:54
06. Stack — 空論アウトロウ ~ Welcome to Ghostly Field Detectibe Office. // 4:22
07. Stack — Bon voyage! // 3:50
08. Stack — ヒカリナナイロ // 3:41
09. Stack — オルゴール・メリー // 4:07
10. Stack — 私たちのあやまち // 5:00
2017.08.11 [DRCD-0025] LIMITED SINGLES season1 [C92]
01. Stack — OMEN // 3:45
02. Stack — VERMILION SKY // 4:27
03. Stack — No Way -Gravity- // 4:14
04. Stack — ケロケロ DAYS! // 3:45
05. Stack — トレイス・エゴイズム // 4:02
06. Stack — ROCK'N'OLL☆FLYING REDHEAD // 3:01
07. Stack — アブラカダブラ // 4:00
08. Stack — 永遠輪廻 // 4:07
09. Stack — 浮珠形ノ運命線 ~ White Spirit, Ultra Red // 4:14
10. Stack — YOUR DEAD RED LIGHT // 3:52
11. Stack — 刹那 75 // 4:13
12. Stack — HALO // 4:02
2017.08.11 [DRCD-0026] C92会場限定おまけCD [C92]
01. Stack — scene1 「誘惑、されてみる?」 // 0:39
02. Stack — SIN // 3:21
03. Stack — scene2 「共犯者」 // 0:55
04. Stack — DreamDrunker // 3:43
2017.10.22 [DRCD-0029] Teach, Teach, Teach Me! [東方紅楼夢13]
01. Stack — Teach, Teach, Teach Me! // 3:18
02. Stack — BLOODSHED // 3:15
03. Stack — スカイジェネレーション // 3:55
04. Stack — 他愛ない物語 // 4:04
2017.12.29 [DRCD-0030] Metamorphosis [C93]
01. Stack — Metamorphosis // 3:26
02. Stack — トランスダンスアナーキー // 4:01
03. Stack — Snowy Night // 4:54
04. Stack — ここにいますから // 4:05
05. Stack — GetOut // 4:25
06. Stack — GOING CODE // 4:05
07. Stack — JOIN US // 4:05
08. Stack — 天色の四季 // 4:21
2017.12.29 [DRCD-0031] C93会場限定おまけCD [С93]
01. Stack — Driven Raven // 3:49
02. Stack — ねこでりばりー // 3:27
2017.12.29 [DRCD-0032] コマノエール -全力貢献中!! [C93]
01. めらみぽっぷ — コマノエール -全力貢献中!!! // 4:13
02. cheluce — CALL MY ALL // 5:23
03. あやぽんず* — ダイキライ・スカーレット // 4:22
04. 3L — RED FICTION // 4:12
05. cheluce — 花言の葉 // 4:19
06. 謎の人物K — DARK NEXT-監視の扉- // 4:02
07. めらみぽっぷ — ライフゲーマー // 3:26
2017.12.29 Trip Deeper [C93]
01. Stack — Trip Deeper // 8:06
2018.02.18 [DRCD-0033] Two Witches [東方神居祭11]
01. Stack — Two Witches // 3:52
02. Stack — LEILA // 3:15
2018.03.04 [DRCD-0034] 弾丸RUNNER [大⑨州東方祭29]
01. Stack — 弾丸RUNNER // 3:21
02. Stack — 深紅のヴェンジェンス // 4:08
2018.04.01 [DRCD-0035] HELL YEAH!! [東方名華祭12]
01. Stack — HELL YEAH!!! // 3:26
02. Stack — Monster Clown // 3:38
2018.05.06 [DRCD-0036] MONEY MONEY [例大祭15]
01. Stack — Money Money // 4:11
02. Stack — サイアノタイプ // 3:37
03. Stack — N.Y.U.D.O. // 3:50
04. Stack — イミテーション・ソウル // 4:09
05. Stack — Icicle fall Kitchen // 3:07
06. Stack — THE FIRST GALE OF SPRING // 4:08
07. Stack — Sweet Mercy // 3:23
08. Stack — ハートフルスマイル // 3:38
2018.05.06 [DRCD-0037] 第15回博麗神社例大祭 会場限定おまけCD [例大祭15]
01. Stack — 祀レヤ // 3:33
02. Stack — ニチハ? // 3:25
2018.05.06 [DRCD-0038] オマケベストなのか~その① [例大祭15]
01. Stack — へえー、そーなんですかぁ?教えてあげないっ! // 3:58
02. Stack — 二人の結晶-INNOCENCE- ピアノ弾き語りVer // 5:46
03. Stack — Eternal Nova // 4:11
04. Stack — Silent Running // 4:36
05. Stack — 走馬燈 // 4:15
06. Stack — DARKNESS HORIZON // 5:00
07. Stack — Memories // 4:20
08. Stack — MUZZLE FLASH // 3:46
09. Stack — Sadomasochism // 3:23
10. Stack — SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL! // 4:35
11. Stack — The Rabbit Has Landed // 3:45
12. Stack — イーハトーヴのまぼろし // 3:22
13. Stack — 完全超悪アマノジャク // 4:36
14. Stack — 乱-Ran- // 3:48
2018.05.06 Time Has Come [例大祭15]
01. Stack — Time Has Come // 4:32
2018.06.10 [DRCD-0039] 接近遭遇 N.U.E. ~Close Encounters of the N.U.E.~ [東方椰麟祭 第九幕]
01. Stack — 接近遭遇 N.U.E. ~Close Encounters of the N.U.E.~ // 3:42
02. Stack — Under the Water // 3:18
2018.08.10 [DRCD-0040] Shout It Out Loud!!! [C94]
01. Stack — Shout It Out Loud!!! // 4:23
02. Stack — Supernatural Border // 4:13
03. Stack — あさきゆめみし // 4:17
04. Stack — アンフルフィルド.プロミス .果たされない約束 // 3:52
05. Stack — 旋律のCOLORS // 3:26
06. Stack — Never Say Goodbye // 4:07
07. Stack — Witchcraft Heptagram // 4:19
08. Stack — ネイキッドカーマ // 4:20
2018.08.10 [DRCD-0041] C94会場限定おまけCD [C94]
01. Stack — 涼風爽夏 -すずかぜ、さやか- // 3:32
02. Stack — Bon☆Dance // 4:00
2018.10.14 [DRCD-0042] ブラブラブラ! [秋例大祭5]
01. Stack — ブラブラブラ! // 3:55
02. Stack — まっくらプレデター ~Predator of Darkness // 3:22
03. Stack — OMEN HEI-SEI Summer MIX // 5:32
2018.10.21 [DRCD-0043] ちまみれダンシンパーリナイ ~きゅっとしてドカーン♥ [東方紅楼夢14]
01. Stack — ちまみれダンシンパーリナイ ~きゅっとしてドカーン♥ // 3:40
02. Stack — Stay Away From Me // 3:30
03. Stack — The starry night // 3:21
04. Stack — アクアマリン・アイズ // 4:09
2018.12.30 [DRCD-0044] LIMITED SINGLES season2 [C95]
01. Stack — Teach, Teach, Teach Me! // 3:17
02. Stack — BLOODSHED // 3:14
03. Stack — スカイジェネレーション // 3:53
04. Stack — 他愛ない物語 // 4:06
05. Stack — TWO WITCHES // 3:55
06. Stack — LEILA // 3:15
07. Stack — 弾丸RUNNER // 3:23
08. Stack — 深紅のヴェンジェンス // 4:09
09. Stack — HELL YEAH // 3:25
10. Stack — Monster Clown // 3:38
11. Stack — 接近遭遇 N.U.E. // 3:41
12. Stack — Under The Water // 3:20
13. Stack — LOVE FOR YOU // 4:07
2018.12.30 [DRCD-0045] STILL HERE [C95]
01. Stack — STILL HERE // 3:03
02. Stack — YUMEWASAKAYUME // 3:22
03. Stack — 天磐船ヨ天ヘ昇レ // 3:42
04. Stack — 翠碧DRAGON // 2:59
05. Stack — みずいろレインドロップ // 3:56
06. Stack — 激鬼PUMP UP // 3:52
07. Stack — Surfin' Cirno // 3:38
08. Stack — Do You Remember Me // 3:48
2018.12.30 [DRCD-0046] C95会場限定おまけCD [C95]
01. Stack — Lub Dub // 3:38
02. Stack — 砂漠の雨 // 3:51
2019.03.17 [DRCD-0047] 威風堂々 ~ 凛としてニャン [東方名華祭13]
01. Stack — 威風堂々 ~ 凛としてニャン // 2:54
02. Stack — ステラ・アウレア // 3:54
2019.05.05 [ALCD-0003] 宇宙の死を見た不老不死 特典CD [例大祭16]
01. Stack — Supernova // 3:31
02. Stack Bros. — Immortal Shadow // 4:35
2019.05.05 [DRCD-0048] 天地上乗有頂天 [例大祭16]
01. Stack — 天地上乗有頂天 // 4:37
02. Stack — 殺戮イノセント // 3:05
03. Stack — GIANT KILLING // 4:07
04. Stack — JADOW // 4:13
05. Stack — オナジムジナ // 4:07
06. Stack — 夏空の神隠し // 3:52
07. Stack — CIRNO THE MOVIE // 1:52
08. Stack — 黄昏OVERLAY // 3:25
2019.05.05 [DRCD-0049] TILL WHEN [例大祭16]
01. Stack — TILL WHEN? // 3:30
02. Stack — Sweet Winter // 3:37
2019.08.12 [DRCD-0050] 太阳の花-Eternal Summer- [C96]
01. Stack — 太陽の花 -Eternal Summer- // 4:14
02. Stack — Bhavacakra // 4:26
03. Stack — Necromantic // 4:29
04. Stack — ゾンビィ★スリラー // 4:02
05. Stack — 狼牙 -Rowga- // 4:07
06. Stack — PANDORA66 // 3:34
07. Stack — Keine Sorge! ~かいねぞーげん! // 3:27
08. Stack — ツクモガミ・アポカリプス // 3:49
2019.08.12 [DRCD-0051] C96 会場限定おまけCD [C96]
01. Stack — 草ノ根妖怪連合隊 // 3:58
02. Stack — ダークキマイラ // 3:49
2019.10.06 [DRCD-0053] SATORI-サトリ- [秋例大祭6]
01. Stack — SATORI -サトリ- // 4:30
02. Stack — Bye Bye Love // 3:58
2019.10.13 [DRCD-0054] KOISHI∞-コイシインフィニティ- [東方紅楼夢15]
01. Stack — KOISHI∞ -コイシインフィニティ- // 3:43
02. Stack — 星屑エメラルド // 3:52
03. Stack — し・に・あ・そ・ば・せ! // 3:57
04. Stack — FUTURE HORIZON // 4:07
2019.12.31 [DRCD-0055~56] HANIPAGANDA (DX Edition) [C97]
Disc 1
01. Stack — イドラ・デウス -The Creator- // 4:28
02. Stack — HANIPAGANDA // 3:25
03. Stack — Like An Animal // 3:59
04. Stack — STEP123 // 3:15
05. Stack — ロック!ロカバベイベ // 4:09
06. Stack — 日々是好日 // 3:13
07. Stack — 荒野のペガサス // 3:29
08. Stack — 祈りの器 // 4:05
Disc 2
01. Stack Bros. — イドラ・デウス -The Creator- (Instrumental) // 4:28
02. Stack Bros. — HANIPAGANDA (Instrumental) // 3:23
03. Stack — Like an Animal (Instrumental) // 3:58
04. Stack Bros. — STEP123 (Instrumental) // 3:14
05. Stack Bros. — ロック!ロカバベイベ (Instrumental) // 4:09
06. Stack Bros. — 日々是好日 (Instrumental) // 3:11
07. Stack Bros. — 荒野のペガサス (Instrumental) // 3:28
08. Stack Bros. — 祈りの器 (Instrumental) // 4:04
2019.12.31 [DRCD-0057] BAD MAGUS [C97] 01. Stack — BAD MAGUS // 3:57
02. Stack — 日出處 -ヒイズルトコロ- // 4:18
2020.03.22 [DRCD-0058] Treasure Dowser
01. Stack — Treasure Dowser // 3:35
02. Stack — Snakewave // 3:40
03. Stack — ルナティカシンデレラ // 4:13
2020.03.22 [DRCD-0059] BOOTH限定突発おまけCD
01. Stack — 天地上乗有頂天(Acoustic ver.) // 4:24
02. Stack — 太陽の花 -Eternal Summer-(Acoustic ver.) // 3:58
2020.05.29 [DRCD-0059] BloodDarkKARMANATIONS [C98]
01. Stack — BloodDark -紅霧異変譚- // 3:34
02. Stack — KARMANATIONS // 3:52
03. Stack — 久遠 -KUON- // 4:18
04. Stack — Barragedancer // 4:20
05. Stack — MINDEATER // 3:36
06. Stack — GOZOKLAMB // 4:06
07. Stack — Shadowbites // 3:13
08. Stack — HYMNUS // 3:52
2020.05.29 [DRCD-0060] SHIROCLOVER [C98]
01. Stack — SHIROCLOVER // 4:06
02. Stack — Luckeystep // 3:24
2020.05.31 [DRCD-0061] オマケベストなのか~その② [AC1]
01. Stack — 酔生夢死 -Hedonism- // 3:37
02. Stack — Ashes To Ashes // 3:35
03. Stack — Wake Up and Dream // 3:39
04. Stack — 悪魔の証明、漠たる黒猫 // 3:34
05. Stack — Deathfrantic // 3:37
06. Stack — Necrocomplex // 3:57
07. Stack — だから、もう泣かないで // 3:33
08. Stack — ノリト // 3:23
09. Stack — 風神パパラッチ // 4:18
10. Stack — SIN // 3:26
11. Stack — DreamDrunker // 3:44
12. Stack — Driven Raven // 3:49
13. Stack — ねこでりばりー // 3:29
2020.10.11 [DRCD-0062] アトミカ・トカマク -ATOMICA TOKAMAK- [東方紅楼夢16]
01. Stack — アトミカ・トカマク -ATOMICA TOKAMAK- // 4:26
02. Stack — 死ヲ焚ベル // 3:40
03. Stack — EVERGREEN // 4:28
2020.10.18 [DRCD-0063] にゃんぷらーみゃ!-NYANG PLAMJA- [秋例大祭7]
01. Stack — にゃんぷらーみゃ!-NYANG PLAMJA- // 3:58
02. Stack — Dear Friend // 3:30
03. Stack — Kisume Baby // 4:21
2020.12.31 [DRCD-0064] アンチワンネス [AC2]
01. Stack — Spinnin' Fox // 4:24
02. Stack — アンチワンネス // 4:28

AcuticNotes | Discography [flac]


site: acutic.net
booth: acutic.booth.pm
soundcloud: soundcloud.com/acuticnotes
2011.10.30 - vividness.PF (M3-28) {ANFL-0001}
01. An — Ark-Xtend- // 7:41
02. An — 藜明 // 6:22
03. An — 横顔 // 5:54
04. An — Xist // 5:22
05. An — Vividness // 4:42
06. An — TearVid-Long mix- // 5:28
07. An — 彩の丘 // 5:34
08. An — 覚醒パーティクル-ryunka ver // 4:14
09. An — Reimei (doku Remix) // 5:52
10. An — noblesse oblige(sanbai remix) // 7:37
2012.04.30 - Encryption (M3-29) {ANFL-0002}
01. An — Glance // 3:46
02. An — Roaris // 5:16
03. An — Kellch // 3:37
04. An — Encryption // 4:13
05. An — I second pressure // 3:59
06. An — TearVid (Ryunosuke Kudo Remix) // 5:21
2012.10.28 - Abstreact (M3-30) {ACAL-0001}
01. An — Infectious // 5:24
02. An — Carmelia // 4:53
03. An — Minerva // 2:02
04. An — Grave // 4:56
05. An — Xhroria // 2:06
06. An — Frully // 5:38
07. An — 花柳采 // 4:26
08. An — Alkime // 4:52
09. An — Shower of Bullet (feat. Ryunosuke Kudo) // 5:25
10. An — AxiVid // 4:35
11. An — Abstreact // 5:05
12. An — 紫苑 // 5:10
13. An — Track13 // 1:24
14. An — Track14 // 14:33
2013.04.29 - Kathalshame (M3-31) {ACAL-0002}
01. An — I.落下 // 0:58
02. An — II.躊静 // 1:41
03. An — III.戒慙 // 3:13
04. An — IV.蝶彩 // 4:31
05. An — V.悔壁 // 5:46
06. An — VI.死堺 // 5:09
07. An — VII.淡焉 // 1:37
08. An — VIII..『対岸の話』 // 4:44
2013.08.12 - CHIAROSCURO (C84) {ACAL-0003}
01. An — FoltiЦ // 4:40
02. An — Sadistic Confusion // 4:24
03. An — Holophoniл // 4:59
04. An — Ved // 3:50
05. An — HerVid // 3:51
06. An — BeldeturB // 5:06
07. An — Melas // 4:30
08. An — AritΛ // 5:02
09. An — Lexaria // 4:39
10. An — Amrita // 4:36
2013.10.27 - OrVid (M3-32) {ACAL-0004}
01. An — ReVid // 0:41
02. An — Tear // 2:02
03. An — Encrpted // 0:44
04. An — Axi // 1:48
05. An — Quad // 2:27
06. An — Her // 1:30
07. An — Recoll // 1:38
08. An — OrVid // 2:50
2014.04.27 - Xephiratone (M3-33) {ACAL-0005}
01. An — Kether // 5:34
02. An — Cochma // 3:42
03. An — Binah // 5:43
04. An — Chesed // 4:00
05. An — Geburah // 5:25
06. せんざい — Tephereth // 3:41
07. An — Netzach // 4:31
08. An — Hod // 5:01
09. An & Ryunosuke Kudo — Yesod // 5:05
10. An — Malchut // 4:35
11. An — [     ] // 2:28
2014.08.17 - AcuticLogics - PUELLABYTE (C86) {ANDL-0000}
01. An — Aw.C1971 // 2:42
02. Yuri Yuzriha — ハルカナホシノセカイへ // 4:50
03. Yuri Yuzriha — Gemini // 7:47
04. Alinut — My Delight // 7:37
05. Alinut — Esperanza // 4:18
06. Nago — Damagelogic // 6:43
07. An — 心電信号 (Cw.0009) // 5:16
08. Nago — Lost Secret // 7:41
09. Yuri Yuzriha — Cor puella // 5:48
10. An — 存在信号 (Aw.0000) // 5:36
11. PUELLABYTE — 1390418284 // 1:36
2014.10.26 - I/K INTERCEPTION KNOWS (M3-34) {ACAL-0006}
2014.12.30 - AcuticNotes x Disciples - CIERA (C87) {DSPS-0001}
01. An — 沁水の箱庭 // 4:36
02. Alinut — Interestica // 7:10
03. An — Fake Pod // 4:15
04. Alinut — Wants to Know // 6:19
05. Disciples — Of This World // 4:28
06. Alinut — Philosity // 5:09
07. An — Aleie // 4:30
08. Ryunosuke Kudo & aran — Fly Away Now // 6:37
09. Disciples — 現世の夢、夢の終わり。 // 8:07
2015.04.26 - NEGA FRAGMENTS (M3-35) {ACAL-0007}
01. An — 0 // 1:27
02. An — Encounter // 4:33
03. An — 最初の白 // 4:30
04. Alinut — Reminiscence // 4:39
05. An — 一瞬 // 5:40
06. An — E_ffect Line // 5:01
07. Bernis — Entorevolution // 5:13
08. An — Krach // 5:04
09. An — 最後 // 3:48
10. An — -2 // 1:12
2018.04.29 - transfix (M3-41)
01. An — transfix program // 4:50
02. An — 上書き // 2:38
2018.04.29 - AXENICK:O (M3-41) {ACAL-0008}
01. An — Abst:Re:Act // 5:22
02. An — Indietro // 4:43
03. An — Grigionick Confusion // 4:48
04. An — OutVid // 3:47
05. An — Tree of Life // 4:31
06. An — ErrorCode // 5:23
07. An — Perforations // 4:41
08. An — Develo // 1:06
2018.10.28 - Velvet Cloak (M3-42) {ACAL-0009}
01. An & Ryunosuke Kudo — Overture And magic // 4:32
02. An — Inverted papacy // 4:26
03. An & Ryunosuke Kudo — Vanitism // 6:26
04. Ryunosuke Kudo — Pride // 3:27
05. An — Boundary labyrinth // 4:37
06. Ryunosuke Kudo — Seek in the Light // 3:36
07. An & Ryunosuke Kudo — Immobility // 5:32
2019.10.27 - MAZEDOLL (M3-44) {ACAL-0010}
01. An — Xonelius // 3:53
02. An — Claudius // 5:17
03. An — Julius // 4:31
04. An — Varerius // 3:35
05. An — Sempronius // 4:57
06. An — Aemilius // 4:19
07. An — Domitius // 4:55
2020.10.25 - SHERRAS (M3-46) {ACAL-0011}
01. satella — SHERRAS // 5:36
02. An — Afterglow // 4:38
03. satella — Borderline // 3:51
04. An — Suspicion // 3:58
05. satella — Abandoned Nest // 3:34
06. An — Primitive seed // 4:42
07. satella — Hollow Ritual // 3:32
08. satella — Signpost of the End // 4:02